Verhinderd of geannuleerd

Verhinderd?
Bij verhindering vóór 48 uur voor de voorstelling verstrekken wij een tegoedbon (t.w.v. het aankoopbedrag van de kaart minus € 2,50 per kaart). De tegoedbon is onbeperkt geldig en uitsluitend te besteden aan de kassa van Theater Sneek. Administratie- en transactiekosten worden niet vergoed. Bij verhindering binnen 48 uur voor de voorstelling verstrekken wij, behoudens zeer bijzondere reden, geen tegoedbon.

Het is niet toegestaan kaarten door te verkopen aan derden.

Annulering
Indien een voorstelling wordt geannuleerd, bijvoorbeeld wegens ziekte van een artiest, wordt in de meeste gevallen een nieuwe datum vastgesteld. u krijgt hierover bericht, zo mogelijk via e-mail. Uw kaarten voor de geannuleerde voorstelling worden automatisch overgezet naar de nieuwe datum.
Indien u niet in de gelegenheid bent de voorstelling op de nieuwe datum bij te wonen, kunt u de kaarten annuleren volgens bovenstaande regels. In deze situatie worden geen annuleringskosten berekend.

Als de voorstelling wordt afgelast, kunnen wij geld voor de kaarten restitueren.